WESPRZYJ TWOJE ŚWIATŁO W FATIMIE!

Akcja „Twoje światło w Fatimie” powstała z myślą o wszystkich, którzy chcą zrobić coś dobrego nie tylko dla siebie i swoich bliskich, ale także dla wielu naszych bliźnich, którzy jak dotąd nie znaleźli rozwiązania trapiących ich problemów.

Zachęcamy do wsparcia tej pobożnej i wartościowej kampanii swoim dobrowolnym datkiem:

  • DZIĘKUJĘ za możliwość zapalenia wirtualnej świecy. Wiem, że moje podziękowania i prośby trafią bezpośrednio do Sanktuarium w Fatimie, gdzie dodatkowo odprawione zostaną za mnie dwie Msze Święte.
  • TAK, Deklaruję odmówienie co najmniej jednej Zdrowaś Maryjo za każdy dzień zapalonej świecy.
  • TAK, Mogę wesprzeć utrzymanie i promocję akcji, aby dołączyły do niej kolejne potrzebujące osoby.
Dzięki bezpiecznemu i sprawdzonemu systemowi TPay, możliwe jest przekazanie datku:
  • przelewem z bankowości internetowej – kliknij, aby zobaczyć listę banków
  • kartą płatniczą (wybierz opcję Portfele elektroniczne, a następnie opcję PayPal) lub środkami z konta PayPal
  • przekazem pocztowym – kliknij i zobacz, jakie to proste

Dlaczego Twoje wsparcie jest takie ważne?

Cieszymy się, że jesteś z nami. Twoja obecność w gronie uczestników akcji „Twoje światło w Fatimie” to niepodważalny dowód na to, że rozumiesz, jak ważną rolę w życiu katolika powinna odgrywać gorliwa modlitwa. W tym momencie bardzo potrzebujemy Twojej pomocy. Możesz nam jej udzielić poprzez wsparcie modlitewne, ale również finansowe. Chcemy, aby akcja „Twoje światło w Fatimie” dotarła do kolejnych 100 00 osób i wiemy jak tego dokonać!

W najbliższych dniach zamierzamy przeprowadzić skuteczną promocję tej kampanii na portalach katolickich i w mediach społecznościowych. Aby osiągnąć zamierzony cel musimy zebrać 190 000 złotych. To olbrzymia kwota, ale wiemy, że z pomocą naszych Przyjaciół możemy ją osiągnąć.

Pamiętaj! Każdy, nawet najmniejszy datek, pozwala nam dotrzeć z tą akcją do kolejnych naszych bliźnich. Oto przykłady:

  • Jeśli przekażesz 15 zł – pozyskamy do wspólnej modlitwy kolejnych 28 osób.
  • Twoje 30 zł posłuży nam, by pozyskać aż 57 nowych uczestników kampanii!

Przekazując datek na ten cel masz realny wpływ na to, ile osób dołączy do akcji „Twoje światło w Fatimie”!

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 

kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia  usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Czytaj więcej >

Copyright 2020 by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI
Więcej informacji oraz dokumentacja z poprzednich odsłon akcji dostępne są na stronie PiotrSkarga.pl