170 541

 – tyle wirtualnych świec zapaliliśmy w Waszych intencjach.

Oto świeca, która będzie dla Ciebie płonąć przez 7 dni, jeśli:

∎ szukasz duchowej pomocy dla siebie lub bliskich

∎ masz problemy, których nie umiesz rozwiązać

∎ chcesz podziękować Bogu za łaskę, jaką Cię obdarzył

Jeśli zapalisz swoją wirtualną świecę, już od jutra czekają na Ciebie liczne przywileje:

Nieocenione wsparcie modlitewne sióstr zakonnych. Zaprzyjaźnione z nami siostry z trzech zgromadzeń klauzurowych będą modlić się w zapisanych przez Ciebie intencjach.

Modlitwa innych uczestników akcji w Twoich sprawach. Jeśli tylko zgodzisz się upublicznić swoje intencje, uczestnicy naszej akcji będą mogli włączyć je do swoich modlitw.

Własna podstrona ze świecą i intencją. Jeśli weźmiesz udział w naszej akcji, otrzymasz indywidualny dostęp do własnej podstrony z zapaloną świecą i wpisaną obok intencją. 

Twoje podziękowania i prośby w Fatimie

W poniższym formularzu zapisz Twoje podziękowania i prośby przez wstawiennictwo Matki Bożej. My wydrukujemy je na specjalnie zaprojektowanej do tego karcie. Następnie karta zostanie przez nas dostarczona w Twoim imieniu do Sanktuarium Fatimskiego w Portugalii – najważniejszego na świecie miejsca kultu Matki Bożej Fatimskiej i świętych pastuszków Hiacynty i Franciszka, którym dane było widzieć i rozmawiać z Maryją.

Powierz swoje sprawy Matce Bożej. 

Dzięki Jej wstawiennictwu tysiące osób otrzymało łaski.

  • TAK, zapalam świecę siedmiodniową, ponieważ pragnę, aby modlono się w obranej przeze mnie intencji.
  • TAK, chcę powierzyć moją intencję wstawiennictwu Matki Bożej, dlatego deklaruję odmówienie przynajmniej jednej Zdrowaś Maryjo w każdym z siedmiu dni.
  • TAK, wiem, że moja intencja trafi przed oblicze Fatimskiej Pani do Sanktuarium w Fatimie.

Zaangażowaliśmy tysiące Polaków

Akcja Twoje światło w Fatimie trwa nieprzerwanie od 2009 roku. W tym czasie rozpropagowaliśmy ideę aktywnego życia duchowego wśród setek tysięcy Polaków, którzy zawierzyli swoje sprawy Maryi. Na przestrzeni lat:

  • Zapaliliśmy ponad 146 tysięcy wirtualnych świeć.
  • Złożyliśmy w Fatimie ponad 237 tysięcy podziękowań i próśb do Matki Bożej.
  • Zapaliliśmy przy fatimskiej Kaplicy Objawień ponad 4,5 tysiąca dużych metrowych świec wotywnych.

Poznaj podziękowania i prośby uczestników akcji

Twoje Światło w Fatimie to inicjatywa, która cieszy się w Polsce rosącym zainteresowaniem. Świadczą o tym liczne intencje, które uczestnicy akcji powierzyli Maryi. Znajdziesz je na dole tej strony. Ofiaruj im swoją modlitwę, nawet jeśli będzie to tylko pojedyncze Zdrowaś Mario… lub Ojcze nasz…

Intencje Osób, które dołączyły do akcji:

Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu powierzam państwo SZWAJCARIA / SWITZERLAND / HELVETIA / SVIZZERA / SUISSE ! Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo …
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu powierzam państwo SZWAJCARIA / SWITZERLAND / HELVETIA / SVIZZERA / SUISSE ! Miłosierdzie Boże, zstępujące na świat w Osobie Słowa Wcielonego – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, towarzyszące wszystkim ludziom zawsze i wszędzie – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo …
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu powierzam My friend from Czech Republic: LUCIE ♥ VONDRACKOVA and her LASKOVETY - Nové CD ! AHOJ ! TO JE ONO ! TO SE ME HODI ! Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla dusz udręczonych – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo … Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby DUSZĘ UFAJĄCĄ nie ogarnęło miłosierdzie moje ( Dz. 1777 ).
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu powierzam My friend from Czech Republic: LUCIE ♥ VONDRACKOVA and her LASKOVETY - Nové CD ! AHOJ ! TO JE ONO ! TO SE ME HODI ! Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla dusz udręczonych – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo … Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby DUSZĘ UFAJĄCĄ nie ogarnęło miłosierdzie moje ( Dz. 1777 ).
Paweł
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu powierzam My very good friend from Czech Republic: LUCIE ♥ VONDRACKOVA and her LASKOVETY - Nové CD ! AHOJ ! TO JE ONO ! TO SE ME HODI ! Miłosierdzie Boże, słodkie ukojenie dla dusz udręczonych – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, towarzyszące nam w każdym momencie życia – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo … Prędzej niebo i ziemia obróciłyby się w nicość, aniżeliby DUSZĘ UFAJĄCĄ nie ogarnęło miłosierdzie moje ( Dz. 1777 ).
Paweł
Proszę o modlitwę za moją mamę Danutę P żeby była zdrowa. Proszę o modlitwę za zus żeby przyznał mi rentę. Proszę o modlitwę za Annę żeby się opanowała co robi i żeby nie nie kłamać i żeby mnie szanowała. Proszę o modlitwę za firmę pge energia odnawialna żeby mnie zatrudniła i żeby dział kadr rozpatrzył moje cv pozytywnie. Proszę o modlitwę za Zdzisław Pietrzak żeby mnie zabierał wszędzie gdzie jedzie np do swojej pracy. proszę o modlitwę za Kazimierza n żebym on przyjął mnie do swojego zespołu muzycznego i żebym z nim śpiewał w zespole. Proszę o modlitwę za Beaty H żeby mnie wynajmowala jako DJ lub zespoł muzyczny.
Marek
Proszę o modlitwę za moją mamę Danutę P żeby była zdrowa. Proszę o modlitwę za zus żeby przyznał mi rentę. Proszę o modlitwę za Annę żeby się opanowała co robi i żeby nie nie kłamać i żeby mnie szanowała. Proszę o modlitwę za firmę pge energia odnawialna żeby mnie zatrudniła i żeby dział kadr rozpatrzył moje cv pozytywnie. Proszę o modlitwę za Zdzisław Pietrzak żeby mnie zabierał wszędzie gdzie jedzie np do swojej pracy. proszę o modlitwę za Kazimierza n żebym on przyjął mnie do swojego zespołu muzycznego i żebym z nim śpiewał w zespole. Proszę o modlitwę za Beaty H żeby mnie wynajmowala jako DJ lub zespoł muzyczny.
Marek
O zdrowie, Boże błogosławieństwo w rodzinie.
Beata
O zdrowie dla mnie i mojej rodziny, O rozwiązanie problemu syna Tymka. O zgodę w rodzinie.
Dorota
Fatimska Królowo Pokoju z Medjugorje Twojej matczynej nadprzyrodzonej opiece w Bożym Miłosierdziu powierzam Moją bezcenną MARTINĘ ♥ HINGIS MOJE SZWAJCARSKIE ZBAWIENIE I OCALENIE ! Prowadź Maryjo Martinę pewną i bezpieczną drogą do Ostrowa W-polskiego TERAZ PROWADŹ ! Niech się dzieje wola Nieba ... TRZEBA ! Miłosierdzie Boże, źródło naszego szczęścia i wesela – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, korono wszystkich świętych – UFAM TOBIE ! Miłosierdzie Boże, rozkoszy niebiańskich zbawionych – UFAM TOBIE ! Pod Twoją miłość Maryjo … Powiedz, że żadna dusza, która wzywała miłosierdzia mojego, nie zawiodła się ani nie doznała zawstydzenia ( Dz. 1541 ).
Paweł
Pokaż więcej

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31- 064 Kraków (administrator danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Czytaj więcej >

Copyright 2020 by STOWARZYSZENIE KULTURY CHRZEŚCIJAŃSKIEJ IM. KS. PIOTRA SKARGI

Więcej informacji oraz dokumentacja z poprzednich odsłon akcji dostępne są na stronie PiotrSkarga.pl